top of page
כריכה חטיבון ט'.png

חטיבון כיתה ט'

מטרת החוברת לסייע לתלמידי כיתה ט' בהכנה למבחנים לאורך השנה וכן לקראת ההערכה השנתית המסכמת. 
 
בחוברת שני חלקים:

  • בחלק א' נמצאים פרקי תרגול בנושאי הלימוד של כיתה ט' לפי תכנית הלימודים המעודכנת נכון למרץ 2022. ברוח תכנית הלימודים, הושקע מאמץ רב בכתיבת תרגילים מקוריים הדורשים הבנה, חשיבה יצירתית ונימוק. 

  • בחלק ב' מופיעות 12 בחינות במתכונת הערכה שנתית מסכמת.  
    למבחנים 1-3 מצורפים פתרונות מלאים כולל הדרך לפתרון. 
    למבחנים 4-12 מצורפות התשובות הסופיות בלבד. מבחן 12 ברמת אתגר גבוהה משמעותית מהנדרש ומיועדת לתלמידים מתקדמים במיוחד.

  

בספר אנו מקפידים על הדגשים הבאים:

  • שאלות מדורגות, לפי הנחיות משרד החינוך.

  • תרגול אלגברי מעמיק, לקראת התיכון.

  • שאלות חשיבה מסדר גבוה.

מהדורה מעודכנת: 2022

הספר כולל 364 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 54 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 65 ₪

bottom of page