ארכימדס ספרי לימוד מפמרון ט מתמטיקה לכית

מפמרון כיתה ט'

מטרת הספר לסייע למורים ולתלמידים בהכנה למבחנים לאורך השנה ובמיוחד לקראת בחינת המפמ"ר.

 

הספר - מפמרון לכתה ט' - כולל:

  • פרקי תרגול בכל נושאי כיתה ט' לפי תכנית הלימודים העדכנית ליוני 2020. 

  • 12 בחינות שלמות במתכונת המפמ"ר החדשה. ל-3 מהבחינות מצורף בספר פתרון מלא כולל הדרך לפתרון - כדי לאפשר לתלמידים למידה עצמאית גם בבית.  לשאר בחינות יש תשובות סופיות בלבד

 

בספר אנו מקפידים על הדגשים הבאים:

  • אינטגרטיביות בין הנושאים כך שישלבו בין עולמות התוכן השונים (שילובים בין גיאומטריה ופרבולה, קוים ישרים ובעיות מילוליות וכיוב'). 

  • יותר דגש על טכניקה אלגברית וגיאומטריה.

  • סעיפי חשיבה, תרגילים מאתגרים בסוף כל נושא. 

מהדורה מעודכנת: 2020

הספר כולל 335 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 38 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 45 ₪

'תכנים נוספים לתרגול ולהעמקה לכיתה ט