top of page

אתר 'מתמטיקורס' מציע פתרונות מוסרטים לכל התרגילים בספרי 581 / 582 / 481 / 482 של ארכימדס.

האתר אינו בבעלות ארכימדס אך פועל בשיתוף פעולה איתנו.

אנו ממליצים בחום לעשות שימוש באתר וכך לחסוך בתשלום עבור שיעורים פרטיים בפתרון התרגילים.

הסרטונים באתר ברורים, מקיפים וידידותיים לצופה!

האתר מציע חבילות צפייה בעלות כוללת השקולה לעלות של כ-2 שיעורים פרטיים! 

 

ניתן להתרשם מהסרטונים לדוגמה המופיעים בתחתית עמוד זה או להיכנס ישירות לאתר 'מתמטיקורס'.

סרטונים

מיקודית ארכימדס ארכימדס ספר ארכימדס ארכימדס המלצה ארכימדס מתמטיקה ארכימדס פתרונות ארכימדס ליסודי ארכימדס לבגרות ארכימדס לתיכון ארכימדס לחטיבה מיצבון ה' מפמרון ט' מיצבון עברית מיצבון אנגלית מיצ"ב בחינת המיצ"ב בחינת המיצב קדם מיצבון ד' ארכימדס חוברת עבודה ארכימדס חוברת עבודה לפסח  ארכימדס חוברת עבודה לחנוכה ארכימדס חוברת עבודה לקיץ ארכימדס 481 ארכימדס 482 ארכימדס 581 ארכימדס 582 שאלון 481 מתמטיקה שאלון 482 מתמטיקה שאלון 581 מתמטיקה שאלון 582 מתמטיקה ארכימדס ספרי תרגול רכישת ספרי ארכרימדס ארכימדס איפה הכי זול ארכימדס האם כדאי ארכימדס פתרונות למידה קבוצות ארכימדס מתמטיקורס ארכימדס חנויות ארכימדס אנגלית הכנה לבגרות במתמטיקה ארכימדס מיקודית הכנה לבחינת המיצב במתמטיקה קשה לי במתמטיקה  מה עושים הכנה לבחינת המיצב בשפה העברית הכנה לבחינת המיצב באנגלית תרגילים במתמטיקה מתכונת במתמטיקה בחינות במתמטיקה בגרות במתמטיקה איך ללמוד מתמטיקה איך לדעת חשבון
bottom of page