top of page
כריכה

סיפור הצלחה לכיתה ה'

מטרת ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה ה' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת הערכת "תמונה המצב" בשפה העברית המתקיימת במהלך שנת הלימודים.
זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת.

 

ספר זה מחולק לארבעה חלקים:

חלק א' כולל פרקי תרגול ממוקדים בנושאים מרכזיים בחומר הלימוד לקראת בחינת תמונת המצב:

 • שמות עצם

 • שמות תואר

 • פעלים - שורשים, זמנים וגופים

 • מילות קישור

 • סימני פיסוק

 • מילים נרדפות

 • הבנה מתוך הקשר

 • ניבים

 • מטלות אינטגרטיביות 

 

בחלק ב' מופיעות 4 מטלות כתיבה בנושאים משתנים.

 

בחלק ג' מופיעים 8 טקסטים לתרגול: 

 • בכל טקסט לתרגול 15 שאלות.

 • הטקסטים לתרגול בספר הם ברמת קושי עולה.

 • לאחר כל שני טקסטים, מצורפת יחידת תרגול משלימה בנושאים בתחום הלשוני. 

בחלק ד' מופיעות 8 הערכות מסכמות: 

 • בכל הערכה מסכמת 24-26 שאלות.

 • ההערכות המסכמות בספר הן ברמת קושי עולה. 

 • לאחר כל הערכה מסכמת, מצורפת יחידת תרגול משלימה בנושאים בתחום הלשוני. 

צוותי הוראה המעוניינים שתלמידיהם יתרגלו מספר זה לקראת המבחנים לאורך השנה יוכלו לתרגל איתם באופן ממוקד מפרקי התרגול ובמקביל לתרגל איתם בחינות שלמות ואינטגרטיביות.

מהדורה מעודכנת: 2023

הספר כולל 224 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 46 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה). 

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 55 ₪

:קישורים רלוונטים לספר מיצבון ה' - מהדורת 2018-2022

bottom of page