top of page
BOOK_COVER_math_d-1.png

עולם המספרים של ארכימדס -  כיתה ד'

מטרת הספר לסייע לתלמידי כיתה ד' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן להתאמן בתרגול מבחנים במתכונת בחינת ההערכה השנתית המסכמת עם שאלות בנושאי הלימוד של כתה ד' בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת נכון ליוני 2020.

 

בספר 13 מבחנים במתכונת המיצ"ב:

 • מבחנים 1-3 הם ברמה בסיסית, מומלץ שכל התלמידים יתחילו לתרגל ברמה זו.

 • מבחנים 4-10 הם ברמת קושי בינונית וגבוהה המאפיינת את הנדרש במהלך כיתה ד'.

 • מבחנים 11-13 הם ברמת קושי גבוהה יותר ומתאימים לתלמידים מתקדמים אך מומלץ שרוב התלמידים יתנסו בהם.

בכל מבחן 25 תרגילים המחולקים ל-4 פרקים:

 1. מספרים טבעיים

 2. השבר הפשוט

 3. גיאומטריה

 4. חקר

 

הרכב השאלות במבחנים בספר - מבחינת המשקל בין הנושאים השונים - נאמן להרכב המוצהר בהנחיות משרד החינוך:

 • כ-30% מהשאלות בנושא פעולות החשבון במספרים שלמים

 • כ-35% מהשאלות בנושא שברים

 • כ-25% מהשאלות בנושא גיאומטריה

 • כ-10% מהשאלות בנושאי חקר

 

כמו כן ניתן לתרגל מהספר לאורך השנה את הנושאים שכבר נלמדו ולא רק לקראת סופה בעזרת מפתח נושאים המקל באיתור תרגילים מתאימים לפי נושא ורמת קושי רצויה. במפתח הנושאים, התרגילים בכל נושא מופיעים לפי רמת קושי עולה.

 

לקראת סוף השנה יוכלו התלמידים לפתור גם בחינות שלמות בשיעורים בכיתה ובעבודת הבית.

בכל מבחן, השאלות האחרונות הן שאלות חקר והעמקה אינטגרטיביות שמטרתן להעשיר את התרגול לקראת הבחינה.  

מהדורה מעודכנת: 2022

הספר כולל 192 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 46 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה). 

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 55 ₪

bottom of page