Archimedes_Book_cover.jpg

מיצבון ה' עברית כיתה ה'

מטרת ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה ה' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת בחינת המיצ"ב בשפה העברית המתקיימת במהלך שנת הלימודים.
זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת נכון ליוני 2020.

 

ספר זה מחולק לשני חלקים:

חלק א' כולל פרקי תרגול ממוקדים בנושאים מרכזיים בחומר הלימוד לבחינת המיצ"ב:

 • שם עצם

 • שם תואר

 • פעלים - זמנים וגופים

 • מילות קישור

 • סימני פיסוק

 • מילים נרדפות

 • הבנה מתוך הקשר

 • ניבים

 • מטלות אינטגרטיביות משולבות.

 

בחלק ב' מופיעים 12 מבחנים במתכונת בחינת המיצ"ב:

 • בכל מבחן שני טקסטים ולכל טקסט מצורפות 15 שאלות.

 • במבחן מלא יש 30 שאלות.

 • המבחנים בספר ברמת קושי עולה. 

מורים המעוניינים שתלמידיהם יתרגלו מספר זה לקראת המבחנים לאורך השנה ולא רק לקראת בחינת המיצ"ב עצמה, יוכלו לתרגל איתם באופן ממוקד מפרקי התרגול ובמקביל לתרגל איתם בחינות שלמות ואינטגרטיביות.

מהדורה מעודכנת: 2019-2020

הספר כולל 268 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 38 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה). 

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 45 ₪