top of page

בכיוון הנכון עם ארכימדס

ספר לימוד זה, המאושר של ידי משרד החינוך, מותאם לכל הרמות החל מתלמידים מתקשים בכיתה ההטרוגנית ועד כיתות מצוינות / נחשון וכיו"ב.

 

כל חטיבה שתרכוש את הספרים במרוכז או תבקש מהתלמידים ברשימת הספרים לרכוש אותו כספר הלימוד המאושר, תקבל גישה ל: 

  • גרסה דיגיטלית של הספר למורים.

  • מאגר ענק של דפי עבודה בנושאי ז'.

  • 24 מבחנים תקופתיים בנושאי כיתה ז' מוכנים עם חלוקה לניקוד.

  • סרטונים להקרנה בכיתה להצגה והמחשת נושאים נבחרים.

כריכה ספר ג-2_edited.jpg
כריכה ספר ב-1_edited.jpg
כריכה ספר א-1_edited.jpg

מטרת הספר לסייע לתלמידי כיתות ז' ללמוד, לתרגל ולהעמיק בחומר בהכנה למבחנים לאורך השנה, ולקראת ההערכה השנתית המסכמת. הספר אושר כמותאם לכיתה ז' ההטרוגנית. ‎‎מאמץ רב הושקע בכתיבת שאלות מגוונות ומקוריות הדורשות הבנה, חשיבה יצירתית ונימוק.

מהדורה מעודכנת: 2023.

לספר 3 כרכים.

bottom of page