top of page
כריכה

סיפור הצלחה כיתה ד'

מטרת ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה ד' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת הבחינה המסכמת ('תמונת המצב') בשפה העברית המתקיימת במהלך שנת הלימודים. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת נכון לספטמבר 2021.

 

בחוברת שני חלקים:

חלק א' - פרקי תרגול ממוקדים בנושאים מרכזיים בחומר הלימוד של כיתה ד':

 • סידור מילים לפי סדר האלף בית

 • סידור מילים לפי סדר אלף בית הפנימי

 • מילים נרדפות ומנוגדות

 • לשון זכר ונקבה

 • לשון יחיד ורבים

 • פעלים - שורשים, זמנים וגופים

 • סימני פיסוק

 • ניבים וביטויים

 • שמות עצם

 • שמות תואר

 • צירופי סמיכות

חלק ב' - 7 מבחנים במתכונת הערכה שנתית מסכמת.

 • המבחנים משלבים איתור מידע, היסק והכללה, יישום הערכה וביקורת, הבעה בכתב, אוצר מילים ולשון - בהתאם להרכב המומלץ של משרד החינוך.
 • בכל מבחן שני טקסטים. לכל טקסט מצורפות 12-13 שאלות.
 • אחרי כל מבחן מופיעה יחידת תרגול לשונית קצרה, בשם "שומרים על הכושר".

צוותי הוראה המעוניינים שתלמידיהם/ן יתרגלו מחוברת זו לקראת המבחנים לאורך השנה ולא רק לקראת הבחינה המסכמת, יוכלו לתרגל איתם באופן ממוקד מפרקי התרגול ובמקביל לתרגל איתם בחינות שלמות ואינטגרטיביות.

מהדורה מעודכנת: 2022

בחוברת 128 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 46 ₪  (על כל 15 חוברות ספר חינם למורה). 

מחיר החוברת המומלץ בחנויות - 55 ₪

bottom of page