top of page
כריכה.png

שאלון 571  כיתה י"א - 5 יחידות

מטרתו של ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה י"א ברמת 5 יחידות לימוד להעמיק בחומר הלימוד ולהתכונן למבחנים במהלך השנה ולמבחני הבגרות.
 
מדוע זהו הספר המתאים ביותר ללמידה במהלך כיתה י"א ברמת 5 יחידות?
-    המהדורה נכתבה לפי תכנית הלימודים החדשה!
-    הושקע מאמץ רב בכתיבת שאלות המתאפיינות ביצירתיות ובחשיבה מסדר גבוה. 
-    פרק הקניה מקיף בנושא אינדוקציה עם תרגול מקיף.
-    פרק תרגול מעמיק בנושא פונקציית אינטגרל מצטבר.

-    400 שאלות קצרות בנושאי השאלון.

-    24 מבחנים במתכונת הבגרות (פתרון מלא ל-5 מהם)
-    שאלות מסכמות הכוללות סעיפים אמריקאים, שאלות קצרות וטענות.

-    בספר שאלות רבות, חלקן ברמת הקניה בסיסית וחלקן ברמת תרגול בינונית         
     וקשה, מסודרות באופן שיקל על צוות ההוראה לבחור לכל כיתה את השאלות
     המתאימות לפי רמת הקושי המתאימה ל
ה.

-    זהו ספר תומך למידה שאינו במסלול האישור של משרד החינוך.

מהדורה מעודכנת: 2023

הספר כולל 496 עמודים.

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 75 ₪

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 75  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

bottom of page