top of page
BOOK_COVER_High school math_mar2023_5u-1.png

שאלון 571  כיתה י' - 5 יחידות

מטרתו של ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה י' ברמת 5 יחידות לימוד להעמיק בחומר הלימוד ולהתכונן למבחנים במהלך השנה. 
 
מדוע זהו הספר המתאים ביותר ללמידה במהלך כיתה י' ברמת 5 יחידות?
-    המהדורה נכתבה לפי תכנית הלימודים החדשה!
-    הושקע מאמץ רב בכתיבת שאלות המתאפיינות ביצירתיות ובחשיבה מסדר גבוה. 
-    בתחילת הספר פרק חזרה וסיכום בנושאי כיתה ט'. 
-    בספר פרקים עשירים ומגוונים בנושא קדם-אנליזה.
-    שאלות מסכמות הכוללות סעיפים אמריקאים, שאלות קצרות וטענות.

-    בספר שאלות רבות, חלקן ברמת הקניה בסיסית וחלקן ברמת תרגול בינונית         
     וקשה, מסודרות באופן שיקל על צוות ההוראה לבחור לכל כיתה את השאלות
     המתאימות לפי רמת הקושי המתאימה ל
ה.

-    זהו ספר תומך למידה שאינו במסלול האישור של משרד החינוך.

עלון ארכימדס 571 - לפי תוכנית הלימודים החדשה - י' 5 יחידות

מהדורה מעודכנת: 2023

הספר כולל 432 עמודים.

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 75 ₪

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 75  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

bottom of page