top of page
כריכה 471.png

שאלון 471  כיתה י' - 4 יחידות

מטרתו של ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה י' ברמת 4 יחידות לימוד להעמיק בחומר הלימוד ולהתכונן למבחנים במהלך השנה. 


מה חשוב לדעת על הספר?
-    המהדורה נכתבה לפי תכנית הלימודים החדשה!
-    הושקע מאמץ רב בהתאמת השאלות לרמת המיומנות הנדרשת מכיתות
      ברמת 4 יח"ל. 
-    בתחילת הספר פרק חזרה וסיכום בנושאי כיתה ט'. 
-    בהתאם לרוח התוכנית החדשה, שאלות רבות בספר מכוונות לשיח מתמטי
      ולהעלאת השערות ובדיקתן. 
-    בספר פרקים הדרגתיים, עשירים ומגוונים בנושא קדם-אנליזה ליצירת המשכיות 
      מכיתה ט'.
-    בספר שאלות מסכמות הכוללות סעיפים אמריקאים וסעיפי הבחנה בין טענות
      נכונות ושגויות.
-    השאלות בספר, חלקן ברמת הקניה בסיסית וחלקן ברמת תרגול בינונית וקשה,
      מסודרות באופן שיקל על צוות ההוראה לבחור לכל כיתה את השאלות
      המתאימות לפי רמת הקושי המתאימה לה.
-    זהו ספר תומך למידה שאינו במסלול האישור של משרד החינוך.

עלון ארכימדס 471 - לפי תוכנית הלימודים החדשה - י' 4 יחידות - בקרוב!

מהדורה מעודכנת: 2023

הספר כולל 464 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 62.5  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 75 ₪

bottom of page