top of page

סיפור הצלחה כיתה ו'

סיפור הצלחה_edited.jpg

מטרת החוברת היא לסייע לתלמידי כיתה ו' בתרגול בשפה העברית לאורך השנה וכן לקראת ההערכה השנתית המסכמת. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת.

בחוברת שלושה חלקים:

חלק א' - פרקי תרגול לשוני בנושאי הלימוד של כיתה ו':

שם עצם ושם תואר, צירופי סמיכות, שם המספר, סימני פיסוק, מילות קישור, 
הפועל - שורשים, זמנים וגופים, פעיל וסביל, זיהוי בניינים, שם הפועל ושם הפעולה

תואר הפועל, משפחות מילים, ניבים וביטויים.

חלק ב' - משימות כתיבה מסוגים שונים (טיעון, תיאור חוויה וכיוב').

 

חלק ג' - 9 הערכות מסכמות במתווים שונים ומגוונים של הערכה. ההערכות עוסקות בטקסטים מסוגות שונות ולצידן שאלות איתור מידע, היסק והכללה, יישום הערכה וביקורת, הבעה בכתב, אוצר מילים ולשון.

אחרי כל הערכה מופיעה יחידת תרגול לשוני קצרה בשם "שומרים / שומרות על כושר".

צוותי הוראה המעוניינים שתלמידיהם/ן יתרגלו מחוברת זו לקראת המבחנים לאורך השנה ולא רק לקראת ההערכה המסכמת, יוכלו לתרגל איתם באופן ממוקד מפרקי התרגול ובמקביל לתרגל איתם בחינות שלמות ואינטגרטיביות.

מהדורה מעודכנת: 2022

בחוברת 184 עמודים.

מחיר דרכנו ברכישה מרוכזת - 46 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה).

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 55 ₪

bottom of page