top of page
עולם המספרים של ארכימדס - כריכה

עולם המספרים של ארכימדס כיתה ה'

מטרת הספר לסייע לתלמידי כיתה ה' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת ההערכה השנתית המסכמת. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת לפברואר 2022.

 

בספר זה 15 מבחנים במתכונת ההערכה השנתית המסכמת עם תשובות. בחודשים האחרונים של השנה, יוכלו המורים להפנות את התלמידים לפתור בחינות שלמות מהספר או לשלב פתרון של בחינות שלמות בשיעורים בכיתה. 

בכל מבחן, שאלות 27-28 הן שאלות העמקה אינטגרטיביות שמטרתן להעשיר את התרגול של התלמידים לקראת הבחינה.  

  • מבחנים 1-12 הם ברמה המייצגת את בחינות המיצ"ב של השנים האחרונות.

  • מבחנים 13-14 הם ברמת קושי גבוהה יותר.

  • מבחן 15 הוא ברמת אתגר ומיועד לתלמידים מתקדמים יותר.

 

הרכב השאלות במבחנים בספר - מבחינת המשקל בין הנושאים השונים - נאמן להרכב המוצהר בהנחיות משרד החינוך:

  • כ-30% מהשאלות בנושא פעולות החשבון במספרים שלמים

  • כ-35% מהשאלות בנושא שברים

  • כ-25% מהשאלות בנושא גיאומטריה

  • כ-10% מהשאלות בנושאי חקר וממוצע

 

מורים המעוניינים שתלמידיהם יתרגלו מהספר לקראת המבחנים לאורך השנה ולא רק לקראת בחינת ההערכה השנתית המסכמת עצמה, ימצאו בתחילת הספר מפתח נושאים המקל עליהם באיתור תרגילים מתאימים לפי נושא. בעזרתו, יוכלו המורים להפנות את התלמידים לפרקי התרגול המתאימים ולתרגל ברמת קושי רצויה. במפתח הנושאים, התרגילים בכל נושא מופיעים לפי רמת קושי עולה.

מהדורה מעודכנת: 2022

הספר כולל 200 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 46 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה). 

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 55 ₪

bottom of page