כריכה מיצבון ה אנגלית-1.png

מיצבון ה' אנגלית כיתה ה'

מטרת ספר זה היא לסייע לתלמידי כיתה ה' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת בחינת המיצ"ב באנגלית המתקיימת לקראת סיום שנת הלימודים. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת נכון לחודש יוני 2020.

בספר זה 8 מבחנים במתכונת המיצ"ב ברמה ובמבנה האופייני לשנים האחרונות. רמת הבחינות דומה אך השתדלנו לדרג את המבחנים ברמת קושי עולה. כל מבחן כולל כ-20 שאלות ובנוי לאור הנחיות משרד החינוך באשר ליחס בין הנושאים וסוגי השאלות השונות. כמו כן, ישנם פרקי תרגול העוסקים בנושאים הדקדוקיים הרלוונטיים לכתה ה' תוך שימת דגש על מיומנות הרכבת משפטים. זאת, לקראת השלב הבא הנדרש מהתלמידים, כתיבת פסקאות שלמות באנגלית. לפרק הדקדוק נבחרו מילים מאוצר מילים שהופיע בתדירות גבוהה בבחינות המיצ"ב בשנים האחרונות.

מהדורה מעודכנת: 2019

הספר כולל 136 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 38 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה). 

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 45 ₪