top of page
HATIVON_6TH-1.png

חטיבון ו' כיתה ו'

החוברת "חטיבון ו'" נכתבה כמענה לקושי המוכר לכולנו במעבר לחטיבה כאשר בספטמבר התלמידים מגיעים לא מתורגלים אחרי כשלושה חודשים ובכך מקשים על ההתקדמות שבתחילת כיתה ז'. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת ליוני 2020.

 

רכזות חטיבות הביניים יוכלו להפנות מראש את בתי הספר היסודיים ותלמידים הנרשמים לחטיבה לחוברות החטיבון כדי שהתלמידים יוכלו להגיש אותה פתורה במלואה או באופן חלקי בתחילת שנת הלימודים.

בחוברת זו ניתן להיעזר במספר דרכים:

  • תרגול במהלך החודשיים האחרונים של כיתה ו' כך שחלק מהחוברת ניתן כעבודת קיץ.

  • לייעד פרקים נבחרים מהחוברת כעבודת קיץ לקראת החטיבה.

  • תרגול לקראת מבחני מעבר המתקיימים לקראת סוף חופשת הקיץ.

  • תרגול במהלך החודש הראשון של כיתה ז' כחזרה ורענון של החומר מכיתה ו'.

  • תרגול שוטף לסיכום כל נושא לקראת המבחנים לאורך השנה בכיתה ו'.

 

בחוברת שבעה פרקי תרגול בנושאים המרכזיים של כיתות ה'-ו'.

פרקים אלו מסודרים ברמת קושי עולה, ככל הניתן.

פרק 7 מציע מטלות אינטגרטיביות שמטרתן להעמיק את התרגול בשילוב תחומי ידע שונים.

מהדורה מעודכנת: 2022

הספר כולל 104 עמודים.


חטיבון ו' - מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת -  46 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה).

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 55 ₪

bottom of page