top of page

שינויים במהדורות חדשות בספרי ארכימדס

ספרי תיכון

הספר לכיתה י' 4-5 יחידות

 • ההבדל בין מהדורת 2021 לבין מהדורת 2019:

 • 1. הוספנו פרקים חדשים של קדם אנליזה, טרנספורמציות,  פונקציית חזקה וחקירת משוואה ריבועית. 

 • 2. התאמת סגנון השאלות לנדרש בבגרות: סעיפי חשיבה, טענות נכונות ושאלות אמריקאיות. 
  3. הוספת מאגר שאלות גדול שמתאים לתלמידי 4 יחידות ומהווה בסיס טוב גם לתלמידי 5 יחידות. 

 • 4. הוצאנו שאלות אלגבריות מעייפות ולא רלבנטיות לפי עצות של מורי תיכונים מהארץ.

 • 5. תיקון שגיאות שהיו במהדורה הקודמת.

 • 6. בוטל פרק ישן שלא רלבנטי שכלל חקירת משוואה ממעלה ראשונה.

ספר 581

 • ההבדל בין מהדורת 2020-2021 לבין הקודמות:

 • 1. הוספנו פרק מקיף בנושא משוואות וזהויות טריגונומטריות.

 • 2. התאמת הרמה והסגנון של השאלות ל-10 בחינות הבגרות האחרונות.
  3. הוספת שאלות מסכמות עם סעיפי חשיבה ברוח הבגרויות.  

 • 4. החלפנו שאלות אלגבריות מעייפות ולא רלבנטיות לפי עצות של מורי תיכונים מהארץ.

 • 5. תיקון שגיאות שהיו במהדורה הקודמת. 

 • 6. בוטל פרק ישן שלא רלבנטי שכלל שאלות שמשלבות טריגונומטריה וגיאומטריה יחד מנוסח הבגרות הישן. 

ספר 582

 • ההבדל בין מהדורת 2020-2021 לבין הקודמות:

 • 1. התאמת הרמה והסגנון של השאלות ל-10 בחינות הבגרות האחרונות.
  2. הוספת שאלות מסכמות עם סעיפי חשיבה ברוח הבגרויות.

 • 3. החלפנו שאלות אלגבריות מעייפות ולא רלבנטיות לפי עצות של מורי תיכונים מהארץ.

 • 4. תיקון שגיאות שהיו במהדורה הקודמת. 

ספר 481

 • ההבדל בין מהדורת 2020-2021 לבין הקודמות:

 • 1. ריכוך הרמה והתאמת הסגנון בהתאם ל-10 שאלוני הבגרות האחרונים.

 • 2. הוספת 10 שאלוני הבגרות האחרונים בשאלון לספר.     

 • 3. החלפנו שאלות אלגבריות מעייפות ולא רלבנטיות לפי עצות של מורי תיכונים מהארץ.  

 • 4. שאלות מדורגות, מפורקות לתתי סעיפים מכוונים, ברוח הבגרות. 

 • 5. הוספנו שאלות מסכמות בנושאים שונים.

 • 6. תיקון שגיאות שהיו במהדורה הקודמת. 

ספרי חטיבה    

 • חטיבון ז'

 • ההבדל בין מהדורת 2022 לבין מהדורות "מפמרון ז" הקודמות:

 • 1. הספר אחר לחלוטין. בחטיבון החדש יש פרקי הסבר, דוגמאות ותרגול בכל נושאי כיתה ז' + 5 מבחני סיכום, במקום הספר הקודם שבו היו רק מבחני סיכום.
  2. מותאם לכל הרמות: בכל נושא התרגול מתחיל ברמה הבסיסית ביותר ורמת הקושי עולה לרמת כיתה ומתקדמים. . 
  3. בסיום הפרקים הרבה שאלות חשיבה מסדר גבוה שדורשות יצירתיות ותכנון.  

 • 4. שאלות רלבנטיות לחיי היום יום לצד טיפוח היכולות האלגבריות והגיאומטריות.
  5. שילוב רך והדרגתי של שברים, מספרים עשרוניים ואחוזים "מהחיים" (10%, 20%, 50% וכו')

 • חטיבון ט'

 • ההבדל בין מהדורת 2022 לבין הקודמות:

 • 1. הוספנו פרק חדש ומעמיק (60 עמודים) בנושא הפרבולה.

 • 2. בגיאומטריה הוספנו שאלות חישוביות לפני שאלות ההוכחה + הותאמו לסגנון של שאלות מדורגות.

 • 3. הוספנו סעיפים מפתחי חשיבה מתונים ושאלות מסכמות בנושאים שונים.    

 • 4. החלפנו שאלות אלגבריות מעייפות ולא רלבנטיות לפי עצות של מורי חטיבה מהארץ.

 • 5. תיקון שגיאות שהיו במהדורה הקודמת

לוגו.png
bottom of page