top of page

ארכימדס היא הוצאה לאור המפתחת ספרי מתמטיקה לגילאי יסודי, חטיבה ותיכון בתפוצה ארצית מאז 2013.

archimedesbooks

ספרי ארכימדס מתמקדים בהכנה למבחנים ובעיבוי התרגול השוטף לקראת הבחינות המסכמות במערכת החינוך:

  • לקראת הבגרויות בתיכון.

  • לקראת מבחני המיצ"ב והמפמ"ר בחטיבה.

  • לקראת מבחן המיצ"ב ביסודי והמעבר לקראת החטיבה.

 

לאורך השנה אנו שולחים למורים שהצטרפו לרשימת התפוצה שלנו מגוון קבצים הכוללים תרגילים מסכמים, שאלות אינטגרטיביות, מטלות אתגר, עבודות מומלצות לחופשות השונות מהספרים שלנו ועוד.

bottom of page