top of page
מיצבון ח

מיצבון ח' כיתה ח'

מטרת הספר לסייע לתלמידי כיתה ח' בהכנה למבחנים לאורך השנה

כולה וכן לקראת בחינת המיצ"ב. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת ליוני 2020

 

בחלק א' של הספר נמצאים פרקי תרגול בנושאי הלימוד המרכזיים של כתה ח'.

 

ברוח התוכנית הושקע מאמץ רב בכתיבת תרגילים מקוריים הדורשים הבנה, חשיבה ונימוק.

פרקי תרגול אלו, שהם עיקר הספר, מותאמים לרמת הבחינה ורמת הידע הנדרש בכיתה ח' ובנויים כדי לשמש אתכם בשיעורים שלפני המבחנים לאורך השנה.

כל מורה יבחר מפרקים אלו תרגילים מותאמים בהתאם לרמת כיתתו.

השאלות בפרקים אלו הינן ברמת בחינה ולא ברמת היכרות עם החומר. בכל פרק גם תרגילי כוכבית שמיועדים לתלמידים מתקדמים בלבד.

 

בחלק ב' בספר 12 מבחנים במתכונת המיצ"ב מסודרים לפי רמת קושי עולה

 

מבחנים 1-4 הם ברמת בחינת המיצ"ב, ומומלץ לתרגל אותן במחצית ב' לקראת מועד בחינת המיצ"ב.

 

מבחנים 5-9 הם ברמה מתקדמת יותר ביחס לבחינת המיצ"ב כדי להביא למיצוי המומנטום של בחינת המיצ"ב ומשאבי המערכת המושקעים בזמן ההכנה לקראתה ובכך להעמיק את הידע וההבנה של התלמידים כדי להגדיל את הקבצות א' בשכבת ט'. למבחנים 4, 5 ו-6 יש בספר פתרונות מלאים כולל הדרך לפתרון.

 

מבחנים 10-12 הם מבחני אתגר המיועדים רק לכיתות מופת, מחוננים ולתלמידים מתקדמים במיוחד בכיתות רגילות.  את הפתרון המלא עבור מבחן 11 ניתן להוריד בתחתית עמוד זה.

 

מהדורה מעודכנת: 2018

הספר כולל 318 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 54 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 65 ₪

bottom of page