top of page
%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%202021_ed

שאלון 482 כיתה י"ב - 4 יחידות

מטרת הספר היא לסייע לתלמידי שכבת י"ב בהקבצת 4 יחידות לימוד, הלומדים את שאלון 482, להתכונן למבחני המתמטיקה במהלך שנת הלימודים וכן למבחני המתכונת ולבגרות.

 

בספר 30 בחינות הכנה במתכונת הבגרות בשאלון 482, לפי תכנית ההיבחנות המעודכנת ליוני 2021. לספר צורפו 10 שאלוני הבגרות מאז מאי 2019.

למבחנים 1-10 מצורפים פתרונות מלאים כולל הדרך המפורטת לפתרון עבור כל סעיף. ליתר המבחנים יש תשובות סופיות בלבד כך שניתן להשתמש בספר לעבודת בית לאורך השנה.

 

הספר כולל גם פרקי הקניה ותרגול, הכוללים תרגילים רבים ברמת המבחנים המתקיימים בתיכון במהלך השנה ואף ברמת הבגרות.

 

מפתח הנושאים, מאפשר לתלמיד ולמורה לאתר בקלות תרגילים בנושא ובתת נושא ספציפי, אותו ברצונו לתרגל, מבלי שיאלץ לחפשם בספר באופן עצמאי. תרגילים שיש עבורם פתרון מלא כולל הדרך לפתרון, מסומנים בהדגשה. תרגילים המופיעים בצירוף תשובה סופית בלבד אינם מודגשים.

מהדורה מעודכנת: 2021

הספר כולל 380 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 62.5 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 75 ₪

bottom of page