top of page
hativon_z2-1.png

חטיבון ז'

מטרת הספר לסייע לתלמידי כיתות ז' לתרגל ולהעמיק בחומר בהכנה למבחנים לאורך השנה, ולקראת ההערכה השנתית המסכמת. הספר מתאים לתלמידי כל רמות הלימוד. ‎‎מאמץ רב הושקע בכתיבת שאלות מגוונות ומקוריות הדורשות הבנה, חשיבה יצירתית ונימוק.

חטיבון ז' הוא גרסה מקוצרת במיוחד של שלושת הכרכים של "בכיוון הנכון עם ארכימדס לכיתה ז'.

בחלק א' מופיעים פרקי תרגול בכל נושאי הלימוד של כיתה ז', לפי סבבים 1-2-3 בתכנית הלימודים. כל פרק נפתח בתרגול נרחב ברמה בסיסית ומתקדם לתרגול ברמות בינונית וקשה. 


בחלק ב' מופיעות 5 הערכות מסכמות במתכונת בחינות המפמ"ר האחרונות. סדר ההערכות הוא לפי רמת קושי עולה.

בחלק ג' מופיעות שאלות צבעוניות של העמקה וחשיבה מסדר גבוה בנושאים השונים, עם זיקה רלבנטית לחיי היומיום.

מהדורה מעודכנת: 2022.

בספר 400 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 54 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 65 ₪

bottom of page