hativon_z2-1.png

מפמרון כיתה ז'

מטרת הספר לסייע לתלמידי כיתה ז' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת בחינת המפמ"ר. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת נכון ליוני 2020. בספר 21 מבחנים במתכונת המפמ"ר מסודרים לפי רמת קושי עולה.

מבחנים 1-5 הם ברמה המותאמת לכיתות מיצוי, אך מומלץ גם לתלמידי הקבצות מתקדמות לפתור אותם כהכנה למבחנים המתקדמים יותר. 

 

מבחנים 6-17 מיועדים לתלמידי הקבצות מתקדמות. המבחנים הראשונים מביניהם הם ברמת בחינת המפמ"ר והבאים הם ברמה מתקדמת יותר, אשר עולה ממבחן למבחן. זאת, כדי לאפשר תרגול ברמה גבוהה יותר כהכנה לבחינת המפמ"ר ולסיום כיתה ז'. 

 

מבחנים 18-21 הם מבחני אתגר המיועדים להעניק לתלמידי הקבצות מתקדמות הזדמנות לאתגר את עצמם ולתרגל ברמה גבוהה במיוחד שתאפשר להם העמקה ופיתוח הבנה.      

 

למבחנים 3, 8, 11, 14 ו-20 יש בספר פתרונות מלאים כולל הדרך לפתרון.

 

מורים המעוניינים שתלמידיהם יתרגלו מספר זה לקראת המבחנים לאורך השנה ולא רק לקראת בחינת המפמ"ר עצמה, ימצאו בעמודים 5-6 מפתח נושאים המקל עליהם באיתור תרגילים מתאימים לפי נושא. בעזרתו, יוכלו מורי החטיבה להפנות את התלמידים לפרקי התרגול המתאימים ולתרגל ברמת קושי רצויה. במפתח הנושאים, התרגילים בכל נושא מופיעים לפי רמת קושי עולה. 

מהדורה מעודכנת: 2019-2020

הספר כולל 204 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 38 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 45 ₪