לכיתות שרוכשות בכיתה ט' את ספר התרגול לכיתה י' ויעברו ממנו במהלך כיתה י':