מורים יקרים!
עמוד זה גלוי רק למי שקיבל את הקישור.
לקישורים בתחתית העמוד נמשיך להעלות בימים הקרובים את מתכונות ארכימדס יוני 2020 לשימוש כבחינה בלבד על ידי כל מורה בארץ. אנא הקפידו שלא להעביר את הבחינה בתפוצה שכוללת תלמידים ולא לפתור אותה איתם.  

בדומה לספרי ההכנה של ארכימדס לבגרות, המתכונת מכוונת ל"יותר חשיבה ופחות חישובים" ומנסה להתחקות ככל הניתן אחרי סגנון בחינות הבגרות האחרונות. ספרי ההכנה של ארכימדס כוללים עשרות בחינות מתכונת - חלקן עם פתרון מלא כולל הדרך - ומהווים כלי מצוין להכנה לבחינת הבגרות.  

לקראת מועדי א' ו-ב' של הבגרות, ניתן להפנות את התלמידים:

  • לרכישת עותק דיגיטלי מוזל של ספרי ההכנה לבגרות של ארכימדס באתר Classoos בקישור: https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס  (הזמנה מתאפשרת רק ממחשב, לא מסלולארי)

  • הזמנה מרוכזת לבית הספר (או לבית המורה) ניתן לבצע בטלפון: 052-2285566 או לפנות במייל: archimedes100@gmail.com.