מטרת הספר היא לסייע לתלמידי כיתה י' הלומדים בהקבצות של 4 ו-5 יחידות לימוד להתכונן למבחני המתמטיקה במהלך שנת הלימודים. הספר כולל:

  • פרקי תרגול לסיכום נושאי הלימוד של כיתה ט'. 

  • פרקי תרגול בנושאי הלימוד של כיתה י', לפי תכנית ההיבחנות המעודכנת ליוני 2020.

ברוח בחינות הבגרות בשנים האחרונות, הושקע מאמץ רב בכתיבת תרגילים 

מקוריים הדורשים הבנה וחשיבה יצירתית -בכל נושא בנפרד.

התרגילים בספר אינם ברמת הקניה בסיסית כי אם ברמת תרגול בינונית ומעלה. זאת, כדי שלקראת המבחנים, יוכלו מורי התיכון להפנות את

.התלמידים לפרקי התרגול המתאימים כדי לתרגל ברמת הקושי הרצויה

מהדורה מעודכנת: 2019

הספר כולל 317 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 55 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה) .

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 65 ₪

תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכתה י (4-5 יחידות)

65.00 ₪מחיר