מטרת הספר היא לסייע לתלמידי שכבת י"א בהקבצת 4 יחידות לימוד (שאלון 481), להתכונן למבחני המתמטיקה במהלך שנת הלימודים וכן לבחינת המתכונת ולבחינת הבגרות. השאלות בספר מותאמות לסגנון ולרוח השאלות המופיעות בבחינות הבגרות במתמטיקה בשנים האחרונות. 

בספר שלושה חלקים:
חלק א': פרקי הקניה ותרגול ובהם שאלות ברמת המבחנים המתקיימים בתיכון במהלך השנה.
חלק ב': 32 מבחנים במתכונת הבגרות בשאלון 481 לפי תכנית ההיבחנות המעודכנת. 
למבחנים 1-9 מצורפים בספר פתרונות מלאים כולל הדרך המפורטת לפתרון עבור כל סעיף.
למבחנים 10-32 מצורפות תשובות סופיות בלבד כך שניתן להשתמש בספר לעבודת בית לאורך השנה. 
 
מפתח הנושאים מאפשר איתור נוח של שאלות בנושא ובתת נושא ספציפי.
לשאלות המודגשות במפתח יש פתרון מלא כולל הדרך לפתרון.

 

מהדורה קודמת - הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה בשאלון 481 -מהדורת 2019-2020

43.00 ₪מחיר

    לסל הקניות